PRAVNO OBVESTILO:
Veselimo se vašega zanimanja za naše podjetje. Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani www.solton.si nam je zelo pomembna. Zato vas bomo v nadaljevanju podrobno seznanili z obdelavo osebnih podatkov. Za varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno podjetje SOLTON d.o.o.  . Podjetje SOLTON d.o.o. se pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov strogo drži veljavnih določil glede varstva podatkov. Podjetju SOLTON d.o.o. pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.
Ta izjava o varstvu podatkov velja samo za spletno stran www.solton.si in z njo povezane podstrani, ne pa tudi za spletne strani, ki jih nadzorujejo in upravljajo tretje osebe. Preverite izjave o varstvu podatkov spletnih strani, ki jih nadzorujejo in upravljajo tretje osebe, saj so te spletne strani zunaj našega nadzora in podjetje SOLTON d.o.o. ni odgovorno za njihovo vsebino in ukrepe glede varstva podatkov.
[1.] Varnost podatkov
1.1] Podjetje SOLTON d.o.o. je za zaščito vaših podatkov sprejelo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vaše podatke med drugim ščitijo pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom. Sprejeti ukrepi se redno preverjajo in nenehno prilagajajo stanju tehnike.  Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma in po možnosti v 72 urah obvestili.
[1.2] Upoštevajte, da ste sami odgovorni za varno hrambo in varovanje tajnosti svojih uporabniških podatkov ali gesel, ki so vam bila predana ali posredovana.
[2.] Uporaba s strani mladoletnih oseb
[2.1] Treba je opozoriti, da lahko vse obdelave osebnih podatkov uporabljajo izključno osebe, ki so dopolnile 15 let. Uporaba sistemov in orodij in s tem povezana obdelava podatkov uporabnikom pod to starostno mejo nista dovoljeni brez odobritve staršev/skrbnikov. Če bi kljub temu prišlo do takšne obdelave podatkov, jo bomo ustavili takoj, ko izvemo zanjo. 
[3.] Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
[3.1] Podatki, ki jih posredujete vi
Osebne podatke obdelujemo samo v skladu z veljavnimi določili glede varstva podatkov. Ko si z nami dopisujete ali na naši spletni strani izpolnite obrazec s podatki, se strinjate, da se podatki, ki jih navedete v posameznem obrazcu, obdelujejo za spodaj opisane namene (glejte točki [5.] in [6.]).
[3.2.] Podatki, ki jih zbiramo 
Ko obiščete našo spletno stran, so osebni podatki tehnično samodejno zajeti na podlagi piškotkov. Več informacij o piškotkih, ki se uporabljajo na naši spletni strani, najdete pod točko [7.] ter v naši Smernici za piškotke: Smernice za piškotke.
[4.] Partnerji
Podjetje SOLTON d.o.o. izvaja vseh obdelav osebnih podatkov izključno samo. Poleg tega tudi podjetje SOLTON d.o.o. podatkov ne posreduje tretjim osebam, npr. podjetjem, ki se ukvarjajo z zbiranjem naslovov, ali podjetjem, ki izvajajo direktno oglaševanje.
[5.] Obdelava podatkov, za katero ni potrebna privolitev  
Podrobne informacije o obdelavi podatkov, za katero ni potrebna privolitev, najdete v naslednjem seznamu.
Splošni kontaktni obrazec
•	Kontaktni obrazec (Informacije o storitvah letalske šole, najema letala, izposoje kombiniranega vozila, energetike in svetovanja) Ko oddate posamezni kontaktni obrazec, se obdelajo vaši osebni podatki kategorij (Natančna podatkovna polja: Besedilo poizvedbe, kontaktna oseba v poslovalnici, nagovor, naziv, ime, priimek, podjetje, ulica, poštna številka, kraj, država, telefon, dosegljivost (od/do), telefaks, e-pošta, kontaktna oblika, izbrana storitev.)
•	Namen: odgovor na vašo poizvedbo
•	Utemeljitev: Upravičeno zanimanje za obdelavo in zanesljiv odziv na vaše individualne poizvedbe.
•	Čas hrambe: 36 mesecev
 [6.] Obdelave podatkov, za katere je potrebna privolitev
Podjetje SOLTON d.o.o. ne obdeluje osebne podatke, za katere bi bila potrebna privolitev.
[7.] Piškotki in vtičniki za družabna omrežja
[7.1] Podatke zajemamo samodejno z uporabo piškotkov. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri ta piškotek pripada (piškotek tretjih). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.
[7.2] Več informacij o piškotkih, ki se uporabljajo na naši spletni strani, najdete v naših Smernicah o piškotkih: link do smernic – glej spodaj
 
[8.] Pravice posameznikov
V zvezi z obdelavo podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice, ki vam pripadajo:
[8.1] Pravica do informiranosti: zahtevate lahko potrdilo o tem, ali in v kakšnem obsegu se obdelujejo vaši osebni podatki.
[8.2] Pravica do popravka: če so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, nepopolni ali nepravilni, lahko kadar koli zahtevate, da jih popravimo oz. dopolnimo.
Če ste ustvarili uporabniški račun, lahko kadar koli dostopate do svojih osebnih podatkov in jih popravite ali dopolnite sami. Poleg tega lahko uporabniški račun tudi kadar koli zaprete.
[8.3] Pravica do izbrisa: izbris svojih osebnih podatkov lahko zahtevate, če je namen, za katerega so bili zajeti, izpolnjen, če je prišlo do nezakonite obdelave, če obdelava nesorazmerno posega v vaše upravičene interese zaščite osebnih podatkov ali če je bila za obdelavo podatkov potrebna privolitev, ki ste jo preklicali. Pri tem je treba upoštevati, da lahko obstajajo razlogi, zaradi katerih takojšen izbris vaših podatkov ni možen, npr. zakonsko določene obveznosti hrambe podatkov, tekoči postopki, uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov itd.
[8.4] Pravica do omejitve obdelave: omejitev obdelave svojih podatkov
lahko zahtevate, če:
•	dvomite v pravilnost svojih podatkov, in sicer za čas, v katerem lahko pravilnost podatkov preverimo;
•	je obdelava vaših podatkov nezakonita, vendar ne želite izbrisa in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov;
•	podatkov za predviden namen ne potrebujemo več, vi pa jih še vedno potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
•	ste vložili ugovor proti obdelavi podatkov.
[8.5] Pravica do prenosljivosti podatkov: od nas lahko zahtevate, da vam vaše podatke, ki ste nam jih dali na voljo, posredujemo v strukturirani, splošno razširjeni in strojno čitljivi obliki, če podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali za namene izvrševanja pogodbe ter obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi.
[8.6] Pravica do ugovora: če vaše podatke obdelujemo za opravljanje nalog, ki so v javnem interesu, za izvrševanje javne oblasti ali pa se pri obdelavi sklicujemo na nujnost zaščite naših upravičenih interesov, lahko vložite ugovor proti takšni obdelavi podatkov, če obstajajo prevladujoči interesi zaščite vaših podatkov. Pošiljanje oglasov lahko kadar koli prekličete brez navedbe razlogov.
[8.7] Pravica do pritožbe: če menite, da pri obdelavi vaših podatkov nismo upoštevali slovenske ali evropske zakonodaje o varstvu podatkov in smo s tem kršili vaše pravice, vas prosimo, da se obrnete na nas, da lahko razjasnimo morebitna vprašanja. Seveda imate tudi pravico, da se pritožite pri slovenskem pristojnem organu za varstvo podatkov oz. pri evropskem nadzornem organu.
Te pravice lahko uveljavljate neposredno pri podjetju SOLTON d.o.o. z obvestilom na e-poštni naslov, ki je naveden v kontaktnih podatkih.
[9.] Kontaktni podatki
Upravljavec: 
SOLTON d.o.o.
Turje 62a, 1431 Dol pri Hrastniku
info@solton.si